Home and Business Security Services
Τηλ: (+30) 24310-71400

 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

gileko

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

Το προσωπικό ασφαλείας της TSIAMANTAS SECURITY, αποτελείται από άτομα με πολυετή πείρα στην φύλαξη χώρων. Εκπαιδεύεται συνεχώς και λαμβάνει μέρος σε σεμινάρια πάνω στον τομέα της φύλαξης και επιτήρησης χώρων. Η TSIAMANTAS SECURITY έχει δημιουργήσει ένα πολυδύναμο τμήμα φύλαξης και επιτήρησης χώρων. Πρόκειται για ένστολο προσωπικό που επιλέγεται προσεκτικά με τα εξής κριτήρια: Χαρακτήρα, προσωπικότητα, απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, φυσική κατάσταση. Ο κάθε φύλακας κατέχει άδεια από την Ελληνική Αστυνομία βάσει του νόμου 2518/97.

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ

  • Τηλεπικοινωνιακά μέσα (ασύρματο- κινητό)
  • Εξοπλισμός άμυνας για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
  • Αλεξίσφαιρο γιλέκο.
  • Εξοπλισμός  πρώτων βοηθειών.

 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΑΚΑ

activeΚάθε φύλακας της TSIAMANTAS SECURITY φέρει πάνω του συσκευή με πομπό GPS, ο οποίος έχει τη δυνατότητα αφενός να ελέγχει ανά πάσα στιγμή το σημείο που βρίσκεται ο φύλακας και αφετέρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με το πάτημα ενός κουμπιού να μας αποστέλλει σήμα απειλής και εμείς να γνωρίζουμε ακριβώς που βρίσκεται.

 

  ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι φύλακες της εταιρείας μας, είναι επιφορτισμένοι με τον πλήρη και ενδελεχή έλεγχο όλων των φυλασσόμενων χώρων όχι μόνο για τις περιπτώσεις απειλής αλλά και για την αξιολόγηση υφιστάμενων μέσων προστασίας επιχείρησης, όπως περιφράξεις, είσοδοι, στέγες, άλλα αδύνατα σημεία.Επιπλέον, σε βιομηχανικούς χώρους γίνεται επιπλέον έλεγχος και αξιολόγηση πυροσβεστικών μέσων του χώρου φύλαξης ώστε σε ενδεχόμενη εκδήλωση πυρκαγιάς να είμαστε σε θέση να επέμβουμε μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η φύλαξη ενός εργοστασιακού χώρου απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες και διαδικασίες, στις οποίες το προσωπικό ασφαλείας της TSIAMANTAS SECURITY είναι πλήρως εξοικειωμένο.

Ο καθημερινός και σχολαστικός έλεγχος εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας και ασφαλείας, είναι μερικές από τις διενέργειες των φυλάκων που εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του υπό φύλαξη χώρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πάντα για τον έλεγχο των εισερχόμενων προσώπων και φορτίων στον φυλασσόμενο βιομηχανικό χώρο όπου απαιτείται πρότερη ενημέρωση του προσωπικού ασφαλείας για την έλευση επισκεπτών αλλά και τα ανάλογα παραστατικά δελτία για την άφιξη εμπορευμάτων

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 

Ο φύλακας παραλαμβάνει κλειδιά της φυλασσόμενης εγκατάστασης, τα οποία ασφαλίζει εντός κλειδοθήκης που διατίθεται με μέριμνα του Πελάτη. Κλειδιά οχημάτων δεν παραλαμβάνονται. Τα κλειδιά αριθμούνται και καταγράφονται στο «Βιβλίο Φύλαξης- Συμβάντων». Κάθε δοσοληψία κλειδιών καταγράφεται επίσης, όπου υπογράφει και ο παραλήπτης. Με μέριμνα του Πελάτη ο φύλακας είναι ενήμερος για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες κάθε κλειδιού. Κάθε απώλεια και φθορά ή αδικαιολόγητη παρακράτηση κλειδιών από τους χρήστες αναφέρεται άμεσα στον Πελάτη.

 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο φύλακας είναι υπεύθυνος για τον Έλεγχο Εισερχομένων – Εξερχομένων Επισκεπτών & Οχημάτων. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διερεύνηση και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων προσώπου, οχήματος ή πράγματος και η διαπίστωση της νόμιμης και εξουσιοδοτημένης εισόδου-εξόδου αυτών, στον χώρο της Φύλαξης. Επιπλέον, πριν την είσοδο οποιουδήποτε προσώπου στον υπό φύλαξη χώρο, γίνεται σχετική ενημέρωση των ατόμων που πρόκειται να συναντήσει, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι μπορεί να εισέλθει στο χώρο ο επισκέπτης και τον παραλαμβάνουν οι ίδιοι από σχετική αίθουσα αναμονής σε περίπτωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων / γραφείων.

 

ΈΛΕΓΧΟΣ – ΈΡΕΥΝΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ομοίως και τα εισερχόμενα οχήματα στον φυλασσόμενο χώρο. ερευνώνται με προσοχή, αλλά χωρίς πρόκληση φθοράς ή ζημιάς, και ελέγχεται η καμπίνα του οδηγού, ο χώρος των επιβατών, του κινητήρα, των αποσκευών και ο χώρος μεταφοράς φορτίων. Εφόσον απαιτείται είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ειδικοί καθρέφτες για την έρευνα μη προσεγγίσιμων χώρων του οχήματος.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

  • Ειδοποιεί την TSIAMANTAS SECURITY.
  • Ειδοποιεί την Άμεση Δράση (για περιστατικά που δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης π.χ. αναγνώριση στοιχείων, συλλήψεις κλπ) ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία (σε περίπτωση πυρκαγιάς).
  • Ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους του κτιρίου από τα τηλέφωνα ανάγκης των υπευθύνων που ήδη διαθέτει.
  •  Κάνει, απαραίτητα, αναφορά και εκτίμηση του συμβάντος και φροντίζει για την αποκατάσταση της ηρεμίας.
  •  Ενημερώνει τους υπεύθυνους για την εξέλιξη και το πέρας των συμβάντων.
  •  Ενημερώνει λεπτομερώς το Βιβλίο συμβάντων για την καταγραφή και αρχειοθέτηση του γεγονότος.

 

Video

Υπηρεσίες

espaespaespaespa

Βρείτε μας στο Facebook

Επικοινωνία

25ης Μαρτίου 18,Τρίκαλα 42100

(+30) 24310-71400

Social

facebook-48x48twitter-48x48YouTube-icon (2)social-google-box-icon